Τοποθέτηση της μπαταρίας για τον σαρωτή σύγκλισης WS50 RFID
Τοποθέτηση της μπαταρίας για τον σαρωτή σύγκλισης WS50 RFID

Τοποθέτηση της μπαταρίας για τον σαρωτή σύγκλισης WS50 RFID

Τοποθετήστε την μπαταρία 2400 mAh στον σαρωτή σύγκλισης WS50 RFID.
  1. Ευθυγραμμίστε την μπαταρία έτσι ώστε το κάτω μέρος της να στερεωθεί στις σχετικές εγκοπές κλειδώματος.
  2. Πιέστε την μπαταρία μέσα στον χώρο της μπαταρίας μέχρι να κουμπώσει στη θέση της.