Αντικατάσταση της μπαταρίας
Αντικατάσταση της μπαταρίας

Αντικατάσταση της μπαταρίας

Η συσκευή υποστηρίζει τη διαδικασία εναλλαγής εν λειτουργία, όπου ο χρήστης μπορεί να αντικαταστήσει την μπαταρία χωρίς να απενεργοποιήσει τη συσκευή. Όταν ο χρήστης αφαιρέσει το κεντρικό τμήμα από το περίβλημα, η οθόνη απενεργοποιείται και η συσκευή μπαίνει σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ισχύος (υποδεικνύεται από μία αναλαμπή της λυχνίας LED σάρωσης/προσαρμοσμένων εφαρμογών με κόκκινο χρώμα). Αντικαταστήστε την μπαταρία εντός δύο λεπτών, ώστε να διατηρηθούν τα δεδομένα στη μνήμη.
 1. Αφαιρέστε τη φορετή διάταξη.
  Για πληροφορίες σχετικά με την αφαίρεση των διατάξεων σκανδάλης δακτύλου και βάσης καρπού, βλ. Αφαίρεση της διάταξης σκανδάλης και περιβλήματος και Αφαίρεση της διάταξης βάσης καρπού.
 2. Περιστρέψτε τη συσκευή, ώστε η οθόνη αφής να είναι στραμμένη προς τα κάτω.
 3. Πιέστε την ασφάλεια απελευθέρωσης της μπαταρίας (1).
  Πίεση της ασφάλειας απελευθέρωσης της μπαταρίας
 4. Ανασηκώστε και βγάλτε την μπαταρία από το χώρο της μπαταρίας.
  Αφαίρεση μπαταρίας
 5. Ευθυγραμμίστε την μπαταρία έτσι ώστε το κάτω μέρος της να στερεωθεί στις σχετικές εγκοπές (1).
  Εγκοπές ασφάλισης μπαταρίας
 6. Πιέστε την μπαταρία προς τα κάτω μέσα στο χώρο της μπαταρίας μέχρι οι ασφάλειες να κουμπώσουν στη θέση τους.
  Τοποθέτηση μπαταρίας