Φόρτιση της συσκευής
Φόρτιση της συσκευής

Φόρτιση της συσκευής

Χρησιμοποιήστε ένα από τα αξεσουάρ φόρτισης για να φορτίσετε τη συσκευή ή/και την εφεδρική μπαταρία.
Αξεσουάρ φόρτισης
Αξεσουάρ
Αριθμός εξαρτήματος
Φόρτιση
Επικοινωνία
Μπαταρία (στη συσκευή)
Εφεδρική μπαταρία
USB
Ethernet
Καλώδιο φόρτισης USB
CBL-WS5X-USB1-02
Ναι
Όχι
Ναι
Όχι
Σαρωτής σύγκλισης ή/και μπαταρία 1300 mAh
Βάση 2 θέσεων μόνο για φόρτιση
CRD-WS5X-2SCV-01
Ναι
Όχι
Όχι
Όχι
Βάση 10 θέσεων μόνο για φόρτιση
CRD-WS5X-10SCV-01
Ναι
Όχι
Όχι
Όχι
Βάση Ethernet 5 θέσεων με φορτιστή μπαταριών 5 θέσεων
CRD-WS5X-5SECV-01
Ναι
Ναι
Όχι
Ναι
Φορτιστής μπαταριών 4 θέσεων
SAC-WS5X-4S13-01
Όχι
Ναι
Όχι
Όχι
Φορτιστής μπαταριών 20 θέσεων
SAC-WS5X-20S13-01
Όχι
Ναι
Όχι
Όχι
Βάση καρπού ή/και μπαταρία 800 mAh
Βάση 2 θέσεων μόνο για φόρτιση
CRD-WS5X-2SWR-01
Ναι
Όχι
Όχι
Όχι
Βάση 10 θέσεων μόνο για φόρτιση
CRD-WS5X-10SWR-01
Ναι
Όχι
Όχι
Όχι
Βάση Ethernet 5 θέσεων με φορτιστή μπαταριών 5 θέσεων
CRD-WS5X-5SEWR-01
Ναι
Ναι
Όχι
Ναι
Φορτιστής μπαταριών 4 θέσεων
SAC-WS5X-4S8-01
Όχι
Ναι
Όχι
Όχι
Φορτιστής μπαταριών 20 θέσεων
SAC-WS5X-20S8-01
Όχι
Ναι
Όχι
Όχι