Φόρτιση της κύριας μπαταρίας
Φόρτιση της κύριας μπαταρίας

Φόρτιση της κύριας μπαταρίας

Φορτίστε την μπαταρία σε μια συσκευή με μία από τις βάσεις που παρέχουν μόνο φόρτιση ή με το καλώδιο φόρτισης USB.
Φροντίστε να τηρείτε τις οδηγίες για την ασφάλεια της μπαταρίας που περιγράφονται στον Οδηγό αναφοράς προϊόντος για τη συσκευή.
  1. Συνδέστε τον φορτιστή σε μια πηγή ρεύματος.
  2. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια υποδοχή της βάσης (1) ή συνδέστε τη στο καλώδιο φόρτισης USB.
    Τοποθέτηση του σαρωτή σύγκλισης στη βάση φόρτισηςΤοποθέτηση της βάσης καρπού στη βάση φόρτισης
    Η συσκευή ενεργοποιείται και ξεκινά τη φόρτιση. Η λυχνία LED ειδοποίησης στην οθόνη αφής ανάβει με πορτοκαλί χρώμα κατά τη φόρτιση και, στη συνέχεια, ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα, όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.