Βάση 10 θέσεων μόνο για φόρτιση
Βάση 10 θέσεων μόνο για φόρτιση

Βάση 10 θέσεων μόνο για φόρτιση

Βάση 10 θέσεων μόνο για φόρτιση:
  • Παρέχει ηλεκτρική ισχύ 12 V DC (ονομαστική) για τη λειτουργία της συσκευής.
  • Φορτίζει την μπαταρία της συσκευής.
Βάση 10 θέσεων μόνο για φόρτιση
Βάση 10 θέσεων μόνο για φόρτιση
1
Θέση φόρτισης συσκευής
2
Λυχνία LED λειτουργίας