Φορτιστής μπαταριών 20 θέσεων
Φορτιστής μπαταριών 20 θέσεων

Φορτιστής μπαταριών 20 θέσεων

Ο φορτιστής μπαταριών 20 θέσεων φορτίζει έως 20 εφεδρικές μπαταρίες.
Φορτιστής μπαταριών 20 θέσεων
Φορτιστής μπαταριών 20 θέσεων
1
Θέση μπαταρίας
2
Λυχνία LED φόρτισης μπαταρίας
3
Λυχνία LED λειτουργίας