Φορτιστής μπαταριών 4 θέσεων
Φορτιστής μπαταριών 4 θέσεων

Φορτιστής μπαταριών 4 θέσεων

Ο φορτιστής μπαταριών 4 θέσεων φορτίζει έως τέσσερις εφεδρικές μπαταρίες.
Φορτιστής μπαταριών 4 θέσεων
Φορτιστής μπαταριών 4 θέσεων
1
Θέση μπαταρίας
2
Λυχνία LED φόρτισης μπαταρίας
3
Λυχνία LED λειτουργίας