Βάση Ethernet 5 θέσεων με φορτιστή μπαταριών
Βάση Ethernet 5 θέσεων με φορτιστή μπαταριών

Βάση Ethernet 5 θέσεων με φορτιστή μπαταριών

Βάση Ethernet 5 θέσεων με φορτιστή μπαταριών:
  • Παρέχει ηλεκτρική ισχύ 12 V DC (ονομαστική) για τη λειτουργία της συσκευής.
  • Συνδέει τη συσκευή (έως πέντε συσκευές) σε ένα δίκτυο Ethernet.
  • Φορτίζει ταυτόχρονα έως πέντε συσκευές και έως πέντε εφεδρικές μπαταρίες.
Βάση Ethernet 5 θέσεων με φορτιστή μπαταριών
Βάση Ethernet 5 θέσεων με φορτιστή μπαταριών
1
Θέση μπαταρίας
2
Θέση φόρτισης συσκευής
3
Λυχνία LED 1000
4
Λυχνία LED 100/100