Συστάσεις για την εργονομία
Συστάσεις για την εργονομία

Συστάσεις για την εργονομία

Για να αποφύγετε ή να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο εργονομικού τραυματισμού, ακολουθήστε τις συστάσεις για την εργονομία.
 • Βεβαιωθείτε ότι οι χρήστες είναι εκπαιδευμένοι για τη σωστή και ασφαλή τοποθέτηση του σαρωτή σύγκλισης στα δάχτυλα.
 • Βεβαιωθείτε ότι η επένδυση προστασίας δακτύλων είναι στη θέση της και ότι η πόρπη του ιμάντα είναι ασφαλισμένη σωστά πάνω στα δάκτυλα με τον σαρωτή σύγκλισης.
 • Βεβαιωθείτε ότι οι χρήστες είναι εκπαιδευμένοι για τη σωστή και ασφαλή τοποθέτηση της βάσης καρπού στον καρπό.
 • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει φορεθεί κοντά στην άρθρωση του καρπού.
 • Χρησιμοποιήστε μικρότερο ιμάντα καρπού για μικρά έως μεσαία μεγέθη καρπού. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο ιμάντα για μεσαία έως μεγάλα μεγέθη καρπού.
 • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη κατάλληλα, ώστε η οθόνη να είναι στραμμένη προς το χρήστη.
 • Τα φορετά εξαρτήματα, όμως οι ιμάντες και οι μαλακές επενδύσεις, πρέπει να συντηρούνται και να καθαρίζονται.
 • Μειώστε ή εξαλείψτε τις περιττές επαναλαμβανόμενες κινήσεις και ενεργοποιήσεις.
 • Διατηρήστε το χέρι σας σε ουδέτερη στάση.
 • Μειώστε ή εξαλείψτε στάσεις του σώματος με τα χέρια και τους ώμους σε ανάταση.
 • Μειώστε ή εξαλείψτε την υπερβολική άσκηση δύναμης.
 • Διατηρήστε σε κοντινή απόσταση τα αντικείμενα που χρησιμοποιείτε συχνά.
 • Φροντίστε να εκτελείτε τις εργασίες σε σωστά ύψη.
 • Μειώστε ή εξαλείψτε την άμεση άσκηση πίεσης.
 • Διατηρήστε επαρκείς αποστάσεις.
 • Διασφαλίστε ένα κατάλληλο περιβάλλον εργασίας.
 • Βελτιώστε τις διαδικασίες εργασίας κατά τη χρήση της συσκευής.