Αφαίρεση της μπαταρίας του WS50 RFID
Αφαίρεση της μπαταρίας του WS50 RFID

Αφαίρεση της μπαταρίας του WS50 RFID

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο αφαίρεσης της μπαταρίας του RFID WS50.
  1. Αφαιρέστε τη φορετή διάταξη.
    Για πληροφορίες σχετικά με την αφαίρεση των διατάξεων σκανδάλης δακτύλου και βάσης καρπού, βλ. Αφαίρεση της διάταξης σκανδάλης και περιβλήματος και Αφαίρεση της διάταξης βάσης καρπού.
  2. Περιστρέψτε την μπαταρία μέσα στην υποδοχή στήριξης.
  3. Ανασηκώστε και βγάλτε την μπαταρία από τον χώρο της μπαταρίας.