Χαρακτηριστικά
Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά

Σε αυτήν την ενότητα, παρατίθενται τα χαρακτηριστικά του tablet ET6x.
Τα tablet με θέρμανση οθόνης αφής έχουν μια μπλε γραμμή γύρω από την οθόνη.
Τα tablet χωρίς μπαταρία διαθέτουν μια κενή μπαταρία για στεγανοποίηση από το νερό και τη σκόνη.
Μπροστινή όψη του ET6x
μπροστινή όψη
Μπροστινή όψη
Αριθμός
Στοιχείο
Περιγραφή
1
Μπροστινό μικρόφωνο
Χρησιμοποιείται για φωνητικές επικοινωνίες ή για εγγραφές ήχου.
2
Μπροστινή κάμερα
Χρήση για βιντεοδιασκέψεις.
3
Αισθητήρας φωτός
Προσδιορίζει τον φωτισμό περιβάλλοντος για τον έλεγχο της έντασης του οπισθοφωτισμού της οθόνης.
4
Θυρίδα πρόσβασης
Ασφαλής θυρίδα για πρόσβαση σε θύρες USB (δύο USB-A και μία USB-C).
5
Οθόνη αφής
Εμφανίζει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λειτουργία της συσκευής.
6
Υποδοχή ευθυγράμμισης βάσης σύνδεσης
Βοηθά στην ευθυγράμμιση του tablet με τη βάση σύνδεσης.
7
Ηχεία
Παρέχει έξοδο ήχου.
8
Υποδοχή USB βάσης σύνδεσης
Παρέχει επικοινωνία USB μέσω της βάσης σύνδεσης.
9
Ενδεικτική λυχνία φόρτισης
Υποδεικνύει την κατάσταση ισχύος και την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας κατά τη φόρτιση και ειδοποιήσεις από εφαρμογές.
10
Υποδοχές τοποθέτησης ιμάντα πληκτρολογίου/ώμου
Παρέχει ευθυγράμμιση και τοποθέτηση των κλιπ ιμάντα πληκτρολογίου και ώμου.
11
Κουμπί λειτουργίας
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την οθόνη. Πατήστε το στιγμιαία για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Πατήστε το παρατεταμένα για επαναφορά ή απενεργοποίηση της συσκευής.
12
Κουμπί αύξησης έντασης ήχου
Αυξάνει την ένταση του ήχου.
13
Κουμπί μείωσης έντασης ήχου
Μειώνει την ένταση του ήχου.
14
Υποδοχή διασύνδεσης πληκτρολογίου
Παρέχει ισχύ και επικοινωνία με το πληκτρολόγιο.
15
Κουμπί P3
Προγραμματιζόμενο κουμπί (PTT - προεπιλογή).
16
Υποδοχή ασφαλείας Kensington
Παρέχει τη δυνατότητα τοποθέτησης ενός καλωδίου ασφαλείας για την αποτροπή κλοπής ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του tablet.
17
Κουμπί P2
Προγραμματιζόμενο κουμπί (Αρχική οθόνη - προεπιλογή).
18
Κουμπί P1
Προγραμματιζόμενο κουμπί (Πίσω - προεπιλογή).
19
Υποδοχή σύνδεσης κεραίας / τροφοδοσίας βάσης σύνδεσης
Παρέχει τροφοδοσία και σύνδεση κεραίας μέσω της βάσης σύνδεσης.
Θύρες USB
Θύρες USB
Αριθμός
Στοιχείο
Περιγραφή
1
Θύρα USB-A
Παρέχει επικοινωνία με αξεσουάρ όπως σαρωτές.
2
Θύρα USB-C
Παρέχει επικοινωνία με κεντρικό υπολογιστή και φόρτιση.
Πίσω όψη του ET6x
μπροστινή όψη
Αριθμός
Στοιχείο
Περιγραφή
1
Κεραία NFC
Χρησιμοποιείται για την ανάγνωση καρτών NFC.
2
Βάση στήριξης γραφίδας
Παρέχει στήριξη για τη σύνδεση της γραφίδας.
3
Θέσεις σημείων στήριξης αξεσουάρ
Υποδεικνύει σημεία τοποθέτησης στη μεμβράνη πολυμερούς για βίδες στερέωσης αξεσουάρ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφαιρείτε τη μεμβράνη πολυμερούς.
4
Παράθυρο εξόδου σαρωτή
Για καταγραφή δεδομένων μέσω της συσκευής απεικόνισης.
5
Πίσω κάμερα
Κάμερα αυτόματης εστίασης που τραβά φωτογραφίες, καταγράφει δεδομένα γραμμικού κώδικα και διαβάζει δεδομένα OCR.
6
Διακόπτης καλύμματος προστασίας απορρήτου μπροστινής κάμερας
Χρησιμοποιείται για την κάλυψη της μπροστινής κάμερας όταν δεν χρησιμοποιείται.
7
Λυχνία φλας LED της πίσω κάμερας
Παρέχει φωτισμό για την κάμερα.
8
Πίσω μικρόφωνο
Χρησιμοποιείται για εγγραφές ήχου.
9
Θύρα επέκτασης επικοινωνίας
Παρέχει επικοινωνία μέσω USB και τροφοδοσία ρεύματος σε ένα αξεσουάρ.
10
Βάση στήριξης γραφίδας
Παρέχει στήριξη για τη σύνδεση της γραφίδας.
11
Κουμπί σάρωσης
Ξεκινά την καταγραφή δεδομένων γραμμικού κώδικα όταν είναι ενεργή μια εφαρμογή με δυνατότητα σάρωσης.
12
Υποδοχή ευθυγράμμισης βάσης σύνδεσης
Βοηθά στην ευθυγράμμιση του tablet με τη βάση σύνδεσης.
13
Μηχανισμός ασφάλισης βάσης σύνδεσης
Στερεώνει το tablet σε μια βάση σύνδεσης.
14
Ασφάλειες απελευθέρωσης μπαταρίας
Απασφάλιση της μπαταρίας.
15
Μπαταρία
Κενή μπαταρία
Παρέχει ηλεκτρική ισχύ στο tablet.
Παρέχει στεγανοποίηση από το νερό και τη σκόνη όταν χρησιμοποιείται σε εγκατάσταση σταθερής βάσης όταν δεν απαιτείται μπαταρία.