Επισκευή ή αντικατάσταση
Επισκευή ή αντικατάσταση

Επισκευή ή αντικατάσταση

Για την αγορά καινούργιας μπαταρίας για επισκευή και αντικατάσταση μιας μπαταρίας, μεταβείτε στην ενότητα Αίτημα επισκευής.
Οι υπηρεσίες επισκευής και αντικατάστασης του ET60/65 για 3 έως 5 έτη από την ημερομηνία πώλησης μπορούν να αγοραστούν από τις Υπηρεσίες υποστήριξης One Care