Φόρτιση συσκευής
Φόρτιση συσκευής

Φόρτιση συσκευής

Πριν χρησιμοποιήσετε το tablet για πρώτη φορά, συνδέστε το σε μια εξωτερική πηγή τροφοδοσίας για να φορτίσετε την μπαταρία.
Τα tablet που δεν διαθέτουν μπαταρία δεν χρειάζονται φόρτιση.
Διατηρήστε το tablet συνδεδεμένο στην εξωτερική πηγή τροφοδοσίας μέχρι να φορτιστεί πλήρως. Η ενδεικτική λυχνία LED φόρτισης ανάβει με πράσινο χρώμα όταν το tablet είναι πλήρως φορτισμένο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το tablet κατά τη φόρτιση.
Για να φορτίσετε την κύρια μπαταρία, συνδέστε το αξεσουάρ φόρτισης στην κατάλληλη πηγή τροφοδοσίας.
Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση σύνδεσης ή συνδέστε το φορτιστή USB. Η συσκευή ενεργοποιείται και ξεκινά τη φόρτιση. Η λυχνία LED φόρτισης/ειδοποίησης αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα κατά τη φόρτιση και, στη συνέχεια, ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα, όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.
Η μπαταρία φορτίζεται από την πλήρη αποφόρτιση σε ποσοστό 90% σε περίπου 3,5 ώρες και από την πλήρη αποφόρτιση σε ποσοστό 100% σε περίπου 4,5 ώρες. Σε πολλές περιπτώσεις, το 90% της φόρτισης παρέχει μεγάλη φόρτιση για καθημερινή χρήση. Μια πλήρης φόρτιση 100% διαρκεί για περίπου 14 ώρες χρήσης. Για να επιτύχετε τα βέλτιστα αποτελέσματα φόρτισης, χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ και μπαταρίες της Zebra. Φορτίστε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία δωματίου με τη συσκευή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.