Αξεσουάρ φόρτισης
Αξεσουάρ φόρτισης

Αξεσουάρ φόρτισης

Χρησιμοποιήστε ένα από τα παρακάτω αξεσουάρ για να φορτίσετε το tablet.
Αξεσουάρ φόρτισης
Αξεσουάρ
Αριθμός εξαρτήματος
Περιγραφή
Προσαρμογέας USB-C σε AC
PWR-BGA15V45W-UC2-WW
Παρέχει μόνο φόρτιση του tablet. Απαιτείται ειδικό για τη χώρα καλώδιο γραμμής AC.