Ενδεικτικές λυχνίες φόρτισης
Ενδεικτικές λυχνίες φόρτισης

Ενδεικτικές λυχνίες φόρτισης

Φορτίστε την μπαταρία πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
Ενδεικτικές λυχνίες φόρτισης
LED
Ένδειξη
Απενεργοποίηση
Δεν παρέχεται ισχύς στη συσκευή. Η συσκευή χρησιμοποιεί την μπαταρία χωρίς στοιχεία.
Πορτοκαλί που αναβοσβήνει αργά
(1 φορά κάθε 4 δευτερόλεπτα)
Η συσκευή φορτίζεται.
Κόκκινο που αναβοσβήνει αργά
(1 φορά κάθε 4 δευτερόλεπτα)
Η συσκευή φορτίζεται, αλλά η μπαταρία βρίσκεται στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της.
Πορτοκαλί που αναβοσβήνει γρήγορα
(2 φορές/δευτερόλεπτο)
Σφάλμα φόρτισης. Στα πιθανά σφάλματα φόρτισης περιλαμβάνονται τα εξής:
  • Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή.
  • Η φόρτιση έχει διαρκέσει πάρα πολύ χωρίς να ολοκληρωθεί (συνήθως οκτώ ώρες).
Κόκκινο που αναβοσβήνει γρήγορα
(2 φορές/δευτερόλεπτο)
Σφάλμα φόρτισης και η μπαταρία βρίσκεται στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της. Στα πιθανά σφάλματα φόρτισης περιλαμβάνονται τα εξής:
  • Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή.
  • Η φόρτιση έχει διαρκέσει πάρα πολύ χωρίς να ολοκληρωθεί (συνήθως οκτώ ώρες).
Σταθερό πράσινο
Η φόρτιση ολοκληρώθηκε.
Σταθερό κόκκινο
Η φόρτιση ολοκληρώθηκε, αλλά η μπαταρία βρίσκεται στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της.
Κόκκινο που αναβοσβήνει
(1 φορά/δευτερόλεπτο)
Ένα tablet χωρίς μπαταρία είναι συνδεδεμένο σε εξωτερική τροφοδοσία.