Χρήση της κάμερας
Χρήση της κάμερας

Χρήση της κάμερας

Χρησιμοποιήστε την μπροστινή ή την πίσω κάμερα για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή να εγγράψετε ένα βίντεο.
Εάν χρησιμοποιείτε την μπροστινή κάμερα, μετακινήστε το διακόπτη απορρήτου της μπροστινής κάμερας στην ανοιχτή θέση.
Για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή να εγγράψετε ένα βίντεο:
  1. Ανοίξτε την εφαρμογή κάμερας.
  2. Στρέψτε την πίσω κάμερα προς ένα αντικείμενο.
  3. Αγγίξτε το κουμπί του κλείστρου στην οθόνη για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή να εγγράψετε ένα βίντεο.