Σάρωση με τον εσωτερικό σαρωτή
Σάρωση με τον εσωτερικό σαρωτή

Σάρωση με τον εσωτερικό σαρωτή

Χρησιμοποιήστε το εσωτερικό σύστημα απεικόνισης για να καταγράψετε δεδομένα γραμμικού κώδικα.
Για την ανάγνωση ενός γραμμικού κώδικα, απαιτείται εφαρμογή με δυνατότητα σάρωσης. Η συσκευή περιέχει την εφαρμογή DataWedge, η οποία επιτρέπει στον χρήστη να ενεργοποιεί τον σαρωτή, να αποκωδικοποιεί τα δεδομένα γραμμικού κώδικα και να εμφανίζει το περιεχόμενο γραμμικού κώδικα.
  1. Βεβαιωθείτε ότι μια εφαρμογή είναι ανοιχτή στη συσκευή και ότι είναι εστιασμένο ένα πεδίο κειμένου (δρομέας κειμένου στο πεδίο κειμένου).
  2. Στρέψτε το παράθυρο εξόδου της συσκευής προς ένα γραμμικό κώδικα.
  3. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί σάρωσης.
    Η κουκκίδα στόχευσης με φωτισμό ενεργοποιείται για να βοηθήσει στη στόχευση.
  4. Βεβαιωθείτε ότι ο γραμμικός κώδικας βρίσκεται εντός της περιοχής που σχηματίζεται από το μοτίβο στόχευσης. Η κουκκίδα στόχευσης χρησιμοποιείται για αυξημένη ορατότητα σε συνθήκες έντονου φωτισμού.
    Από προεπιλογή, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα, που υποδεικνύει ότι ο γραμμικός κώδικας αποκωδικοποιήθηκε επιτυχώς.
  5. Τα καταγεγραμμένα δεδομένα εμφανίζονται στο πεδίο κειμένου.