Σάρωση με την κάμερα
Σάρωση με την κάμερα

Σάρωση με την κάμερα

Χρησιμοποιήστε την κάμερα για την καταγραφή δεδομένων γραμμικού κώδικα.
Για την ανάγνωση ενός γραμμικού κώδικα, απαιτείται εφαρμογή με δυνατότητα σάρωσης. Η συσκευή περιέχει την εφαρμογή DataWedge, η οποία επιτρέπει στον χρήστη να ενεργοποιεί τον σαρωτή, να αποκωδικοποιεί τα δεδομένα γραμμικού κώδικα και να εμφανίζει το περιεχόμενο γραμμικού κώδικα.
  1. Βεβαιωθείτε ότι μια εφαρμογή είναι ανοιχτή στη συσκευή και ότι είναι εστιασμένο ένα πεδίο κειμένου (δρομέας κειμένου στο πεδίο κειμένου).
  2. Στρέψτε το παράθυρο της κάμερας προς ένα γραμμικό κώδικα.
  3. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί σάρωσης. Από προεπιλογή, στην οθόνη εμφανίζεται ένα παράθυρο προεπισκόπησης.
  4. Μετακινήστε τη συσκευή μέχρι ο γραμμικός κώδικας να είναι ορατός στην οθόνη.
  5. Από προεπιλογή, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα, που υποδεικνύει ότι ο γραμμικός κώδικας αποκωδικοποιήθηκε επιτυχώς.
  6. Τα καταγεγραμμένα δεδομένα εμφανίζονται στο πεδίο κειμένου.