Ανάγνωση καρτών NFC
Ανάγνωση καρτών NFC

Ανάγνωση καρτών NFC

Το tablet υποστηρίζει την ανάγνωση καρτών NFC. Η κεραία NFC βρίσκεται στο πίσω μέρος του tablet, κάτω από το λογότυπο NFC.
Με ανοιχτή μια εφαρμογή με δυνατότητα NFC, τοποθετήστε την κάρτα NFC προς την κεραία. Ανάλογα με την εφαρμογή, μια ηχητική ή οπτική ένδειξη υποδεικνύει την επιτυχή ανάγνωση της κάρτας.