Προσαρμογέας USB-C σε AC
Προσαρμογέας USB-C σε AC

Προσαρμογέας USB-C σε AC

Ο προσαρμογέας USB-C σε AC παρέχει ισχύ στο tablet.
Φροντίστε να τηρείτε τις οδηγίες για την ασφάλεια της μπαταρίας που περιγράφονται στον Οδηγό αναφοράς προϊόντος του ET6x.