Viisipaikkainen vain lataamiseen tarkoitettu telakka
Viisipaikkainen vain lataamiseen tarkoitettu telakka
View content for :
User:
Product:

Viisipaikkainen vain lataamiseen tarkoitettu telakka

Osassa kerrotaan, miten viisipaikkaisella akkulaturilla voidaan ladata enintään viisi laiteakkua.
Varmista, että noudatat laitteen käsikirjassa (Product Reference Guide) kuvattuja akun turvallisuutta koskevia ohjeita.
Viisipaikkainen vain lataamiseen tarkoitettu telakka:
  • toimii laitteen 5 V:n (DC) virtalähteenä.
  • Lataa samanaikaisesti enintään viisi laitetta.
Viisipaikkainen vain lataamiseen tarkoitettu telakka
1
Laitteen latauspaikka ja sovitinvälike
2
Virran merkkivalo