Tarkistaminen sisäisellä kuvantajalla
Tarkistaminen sisäisellä kuvantajalla

Tarkistaminen sisäisellä kuvantajalla

Viivakoodin lukemiseen tarvitaan skannaustoimintoa tukeva sovellus. Laitteen mukana toimitetaan DataWedge-sovellus, jonka avulla kuvantaja voidaan ottaa käyttöön, purkaa viivakooditietoja ja näyttää viivakoodien sisältö.
 1. Varmista, että sovellus on auki laitteessa ja tekstikenttä näkyy tarkasti (tekstikohdistin tekstikentässä).
 2. Suuntaa laitteen skannerin skannausikkuna viivakoodiin päin.
  skannaaminen
 3. Pidä skannauspainike painettuna.
  Laite heijastaa kohdistuskuvion.
 4. Kun laite on valintaluettelotilassa, se ei pura viivakoodia ennen kuin pisteen keskus koskettaa viivakoodia.
 5. Varmista, että viivakoodi on tähtäyskuvion muodostamalla alueella. Tähtäyspiste parantaa näkyvyyttä kirkkaassa valaistuksessa.
  SE4720
  SE4720:n valintaluettelotila
  ilmoittaa, että viivakoodin purkaminen onnistui.
 6. Päästä skannauspainike.
  Kuvantaja purkaa koodin yleensä välittömästi. Laite toistaa vaiheita, joita käytetään digitaalisen kuvan ottamiseksi huonosta tai vaikeasta viivakoodista niin kauan kuin skannauspainike pidetään alhaalla.
Viivakoodin tiedot näkyvät laitteen tekstikentässä.