4-paikkainen akkulaturi
4-paikkainen akkulaturi
View content for :
User:
Product:

4-paikkainen akkulaturi

Osassa kerrotaan, miten nelipaikkaisella akkulaturilla voidaan ladata enintään neljä laitteen akkua.
Varmista, että noudatat laitteen käsikirjassa (Product Reference Guide) kuvattuja akun turvallisuutta koskevia ohjeita.
4-paikkainen akkulaturi
1
Akun paikka
2
Akun latauksen merkkivalo
3
Virran merkkivalo
4
USB-C-liitäntä
USB-C-liitäntä on vain laiteohjelmistopäivityksiä varten, eikä sitä ole tarkoitettu lataamiseen.