Vara-akun lataaminen
Vara-akun lataaminen

Vara-akun lataaminen

Nelipaikkaisen akkulaturin vara-akun latauksen merkkivalot ilmoittavat vara-akun latauksen tilan.
Vakio- ja tehoakku latautuu täysin tyhjentyneestä 90 prosenttiin alle neljässä tunnissa.
MERKKIVALO
Selite
Palaa oranssina
Vara-akku latautuu.
Palaa vihreänä
Vara-akku on ladattu.
Palaa punaisena
Käyttöikänsä lopussa oleva vara-akku latautuu. Käyttöikänsä lopussa oleva vara-akku on ladattu.
Nopeasti vilkkuva punainen (2 välähdystä sekunnissa)
Latausvirhe. Tarkista vara-akun asentaminen, akku on myös käyttöikänsä lopussa.
Ei pala
Paikassa ei ole vara-akkua. Vara-akku ei ole paikassaan asianmukaisesti. Telakointiasema ei saa virtaa.