Tarkistaminen sisäisellä kuvantajalla
Tarkistaminen sisäisellä kuvantajalla

Tarkistaminen sisäisellä kuvantajalla

Viivakoodin lukemiseen tarvitaan skannaustoimintoa tukeva sovellus. Laitteen mukana toimitetaan DataWedge-sovellus, jonka avulla kuvantaja voidaan ottaa käyttöön, purkaa viivakooditietoja ja näyttää viivakoodien sisältö.
SE55-mallissa näkyy vihreä viiva-piste-viiva-kohdistin. SE4710-kuvantajassa näkyy punainen pistekohdistin.
 1. Varmista, että sovellus on auki laitteessa ja tekstikenttä näkyy tarkkana (tekstikohdistin on tekstikentässä).
 2. Suuntaa laitteen skannerin skannausikkuna viivakoodiin päin.
  skannaaminen
 3. Pidä skannauspainike painettuna.
  Laite heijastaa kohdistuskuvion.
 4. Kun laite on valintaluettelotilassa, se ei pura viivakoodia ennen kuin pisteen keskus koskettaa viivakoodia.
 5. Varmista, että viivakoodi on kohdistuskuvion muodostamalla alueella. Tähtäyspiste parantaa näkyvyyttä kirkkaassa valaistuksessa.
  SE4710
  SE55
  SE4710:n valintaluettelotila
  SE55:n valintaluettelotila
  ilmoittaa, että viivakoodin purkaminen onnistui.
 6. Päästä skannauspainike.
  Kuvantaja purkaa koodin yleensä välittömästi. Laite toistaa vaiheita, joita käytetään digitaalisen kuvan ottamiseksi huonosta tai vaikeasta viivakoodista niin kauan kuin skannauspainike pidetään alhaalla.
Viivakoodin tiedot näkyvät laitteen tekstikentässä.