Viisipaikkainen vain lataamiseen tarkoitettu telakka
Viisipaikkainen vain lataamiseen tarkoitettu telakka
View content for :
User:

Viisipaikkainen vain lataamiseen tarkoitettu telakka

Varmista, että noudatat laitteen käsikirjassa (Product Reference Guide) kuvattuja akun turvallisuutta koskevia ohjeita.
Viisipaikkainen vain lataamiseen tarkoitettu telakka:
  • Viisipaikkainen vain lataamiseen tarkoitettu telakka:
  • Lataa samanaikaisesti enintään viittä laitetta tai enintään neljää laitetta ja neljää akkua käyttämällä 4-paikkaista akkulaturisovitinta.
  • Sisältää telakointiaseman alustan ja kupit, jotka voidaan määrittää erilaisiin lataustarpeisiin.
Kuva 5-paikkaisesta vain lataamiseen tarkoitetusta telakasta.
1
Verkkovirtajohto
2
Virtalähde
3
Tasavirtajohto
4
Laitteen latauspaikka ja sovitinvälike
5
Virran merkkivalo