Tarkistaminen sisäisellä kuvantajalla
Tarkistaminen sisäisellä kuvantajalla

Tarkistaminen sisäisellä kuvantajalla

Käytä viivakooditietojen tallentamiseen sisäistä kuvantajaa.
Viiva- tai QR-koodin lukemiseen tarvitaan skannaustoimintoa tukeva sovellus. Laitteen mukana toimitetaan DataWedge Demonstration (DWDemo) -sovellus, jonka avulla kuvantaja voidaan ottaa käyttöön, purkaa viiva- ja/tai QR-kooditietoja ja näyttää viivakoodien sisältö.
SE55-mallissa näkyy vihreä viiva-piste-viiva-kohdistin. SE4720-laitteessa näkyy punainen pistekohdistin.
 1. Varmista, että sovellus on auki laitteessa ja tekstikenttä näkyy tarkasti (tekstikohdistin tekstikentässä).
 2. Suuntaa laitteen päällä oleva skannausikkuna viivakoodia kohden.
  Kuva viivakoodin skannaamisesta.
 3. Pidä skannauspainike painettuna.
  Laite heijastaa kohdistuskuvion.
 4. Varmista, että viiva- tai QR-koodi on kohdistuskuvion muodostamalla alueella.
  Kohdistuskuvio
  SE55
  SE4720
  Kuva SE55:n kohdistuskuviosta.
  SE4720:n kohdistuskuvio.
  Kohdistuskuviot valintaluettelossa, jossa on useita viivakoodeja
  SE55
  SE4720
  Kuva: SE55:n vihreä viiva-piste-viiva-kohdistuskuvio.
  Kuva: SE4720:n punainen piste-kohdistuskuvio.
  Kun laite on valintaluettelotilassa, se ei pura viivakoodia ennen kuin hiusristikon keskus koskettaa viiva-/QR-koodia.
  Tietojen keräämisen merkkivalo palaa vihreänä ja äänimerkki, joka ilmoittaa, että viiva- tai QR-koodin purkaminen onnistui, kuuluu oletusarvoisesti.
 5. Päästä skannauspainike.
  Viiva- tai QR-koodin tiedot näkyvät laitteen tekstikentässä.