WS50-konvergenssiskannerin käynnistimen paikan muuttaminen
WS50-konvergenssiskannerin käynnistimen paikan muuttaminen

WS50-konvergenssiskannerin käynnistimen paikan muuttaminen

Käynnistimen kätisyyttä voidaan vaihtaa vasen- tai oikeakätiseen käyttöön.
Määritä, käytetäänkö Ws50-konvergenssiskanneria oikealla vai vasemmalla kädellä niin, että skannauksen käynnistin on peukalon vieressä.
Kuvatut toimenpiteet soveltuvat sekä oikea- että vasenkätisille käyttäjille. Tämän osan esimerkkikuvissa esitetään vaiheittain käynnistimen paikan vaihtaminen oikealta vasemmalle.
 1. Nosta laitteen pohjassa oleva sormipehmuste ensin laitteen etuosasta ja sitten takaa.
  Pehmusteen nostaminen
 2. Irrota käynnistin laitteen takana olevien ohjeiden mukaisesti.
  1. Avaa käynnistimen lukitus työntämällä irrotussalpa avausasentoon (4).
  2. Työnnä käynnistintä lukituksen avaussuuntaan (1), kunnes musta kolmio (2) on kaiverretun kolmion (3) kohdalla.
   Käynnistimen kahvan selite
  3. Nosta käynnistin.
   Käynnistimen nostaminen
 3. Kierrä käynnistintä niin, että skannauksen käynnistin on peukalon vieressä.
 4. Kun käynnistin asetetaan ytimen takaosaan kuoren sisällä, on varmistettava, että musta kolmio (2) on kaiverretun kolmion (3) kohdalla.
  Käynnistimen asentaminen
 5. Työnnä käynnistintä lukon (4) suuntaan.
 6. Lukitse käynnistin työntämällä salpa tarpeen mukaan lukitusasentoon (1).
 7. Kiinnitä sormipehmuste takaisin laitteen pohjaan.