Skannaaminen kameralla
Skannaaminen kameralla

Skannaaminen kameralla

Tallenna viivakooditiedot käyttämällä kameraa.
Viivakoodin lukemiseen tarvitaan skannaustoimintoa tukeva sovellus. Laitteen mukana toimitetaan DataWedge-sovellus, jonka avulla käyttäjä voi ottaa skannerin käyttöön, purkaa viivakooditietoja ja näyttää viivakoodien sisällön.
  1. Varmista, että sovellus on auki laitteessa ja tekstikenttä näkyy tarkasti (tekstikohdistin tekstikentässä).
  2. Suuntaa kameran ikkuna viivakoodiin päin.
  3. Pidä skannauspainike painettuna. Näyttöön tulee oletusarvoisesti esikatseluikkuna.
  4. Siirrä laitetta, kunnes viivakoodi näkyy näytössä.
  5. Järjestelmä antaa oletusarvoisesti äänimerkin, joka ilmoittaa, että viivakoodin purkaminen onnistui.
  6. Saadut tiedot näkyvät tekstikentässä.