Skannaaminen sisäisellä skannerilla
Skannaaminen sisäisellä skannerilla

Skannaaminen sisäisellä skannerilla

Käytä viivakooditietojen tallentamiseen sisäistä kuvantajaa.
Viivakoodin lukemiseen tarvitaan skannaustoimintoa tukeva sovellus. Laitteen mukana toimitetaan DataWedge-sovellus, jonka avulla käyttäjä voi ottaa skannerin käyttöön, purkaa viivakooditietoja ja näyttää viivakoodien sisällön.
  1. Varmista, että sovellus on auki laitteessa ja tekstikenttä näkyy tarkasti (tekstikohdistin tekstikentässä).
  2. Suuntaa laitteen poistumisikkuna viivakoodia kohden.
  3. Pidä skannauspainike painettuna.
    Valolla varustettu tähtäyspiste syttyy auttamaan kohdistamista.
  4. Varmista, että viivakoodi on tähtäyskuvion muodostamalla alueella. Tähtäyspiste parantaa näkyvyyttä kirkkaassa valaistuksessa.
    Järjestelmä antaa oletusarvoisesti äänimerkin, joka ilmoittaa, että viivakoodin purkaminen onnistui.
  5. Saadut tiedot näkyvät tekstikentässä.