הוצאת ההתקן מהאריזה
הוצאת ההתקן מהאריזה

הוצאת ההתקן מהאריזה

פעל לפי שלבים אלו בעת הוצאת ההתקן מהאריזה בפעם הראשונה.
  1. הסר בזהירות את כל החומר המגן מההתקן ושמור את אריזת המשלוח לאחסון ומשלוח במועד מאוחר יותר.
  2. בדוק שהפריטים הבאים נמצאים באריזה:
    • מחשב נייד
    • סוללת ליתיום-יון PowerPrecision+‎
    • מדריך רגולציה
  3. בדוק את כל הציוד וודא שהוא לא ניזוק. אם ציוד כלשהו חסר או שהוא ניזוק, פנה מיד אל מרכז תמיכת הלקוחות העולמי.
  4. לפני השימוש בהתקן בפעם הראשונה, הסר את רצועות המשלוח המכנות שמכסות את חלון הסריקה, התצוגה וחלון המצלמה.