תכונות ההתקן
תכונות ההתקן

תכונות ההתקן

פרק זה מפרט את התכונות של המחשב הנייד הזה.
מבט מלמעלה
תצוגה קדמית של MC93
מספר
פריט
תיאור
1
חיישן תאורה סביבתית
שולט בתאורה האחורית של התצוגה והמקלדת.
2
מצלמה קדמית של ‎8 MP
משמשת לצילום תמונות וסרטונים.
3
תצוגה
מציגה את כל המידע הנדרש כדי להפעיל את ההתקן.
4
יציאת רמקול
מספקת פלט שמע עבור הפעלת סרטונים ומוזיקה.
5
הדק
מפעיל לכידת נתונים כאשר יישום הסריקה מופעל.
6
‏P1 - מפתח PTT ייעודי
מפעיל תקשורת באמצעות לחיצה לדיבור (ניתן לתכנות).
7
תפס לשחרור סוללה
משחרר את הסוללה מההתקן.
כדי לשחרר את הסוללה, לחצו בו-זמנית על התפסים לשחרור הסוללה שנמצאים בשני צדי ההתקן.
8
סוללה
מספקת חשמל להפעלת ההתקן.
9
מיקרופון
משמש לתקשורת במצב Handset (אוזניות).
10
לוח מקשים
משמש להזנת נתונים ולניווט בין הפונקציות במסך.
11
לחצן הפעלה
לחץ לחיצה ממושכת כדי להפעיל את ההתקן. לחץ כדי להפעיל או לכבות את המסך. לחץ לחיצה ממושכת כדי לבחור אחת מהאפשרויות הבאות:
  • Power off
    (כיבוי) - כיבוי ההתקן.
  • Restart
    (אתחול) - אתחול ההתקן כאשר התוכנה מפסיקה להגיב.
12
לחצן סריקה מרכזי
מפעיל לכידת נתונים כאשר יישום הסריקה מופעל.
13
נורת טעינה/הודעה
מציינת את מצב טעינת הסוללה בזמן הטעינה, התראות שהתקבלו מהיישום ומצב לכידת נתונים.
מבט מלמטה
תצוגה אחורית של MC93
מספר
פריט
תיאור
14
תג NFC פסיבי (בתוך תא הסוללה.)
מספק פרטי תווית מוצר משניים (תצורה, מספר סידורי וקוד נתוני יצרן) במקרה ותווית המוצר הקריאה נשחקת או שהיא חסרה.
15
תפס לשחרור סוללה
משחרר את הסוללה מההתקן.
כדי לשחרר את הסוללה, לחצו בו-זמנית על התפסים לשחרור הסוללה שנמצאים בשני צדי ההתקן.
16
יציאת רמקול צדי
מספקת פלט שמע עבור הפעלת סרטונים ומוזיקה.
17
חלון יצירת סורק
מספק לכידת נתונים באמצעות הסורק/המדמה.
18
הבזק המצלמה
מספק תאורה למצלמה.
19
אנטנת NFC
מספקת תקשורת עם התקנים אחרים שמותאמים ל-NFC.
20
מצלמה אחורית של ‎16 MP
מצלמת תמונות וסרטונים.
המצלמה הקדמית, המצלמה האחורית, הבזק המצלמה ואנטנת ה-NFC זמינים רק בתצורות פרימיום.