החלפת הסוללה
החלפת הסוללה

החלפת הסוללה

פרק זה מתאר כיצד יש להחליף את הסוללה בהתקן.
 1. דחוף כלפי פנים את שני התפסים לשחרור הסוללה הראשית.
  הסוללה תצא מעט. במצב Hot Swap (החלפה חמה), כאשר תסיר את הסוללה, התצוגה תיכבה וההתקן ייכנס למצב צריכת חשמל נמוכה. ההתקן ישמור על נתוני RAM במשך כ-5 דקות. החלף את הסוללה תוך 5 דקות כדי לשמור על המשכיות הזיכרון.
 2. דחוף כלפי פנים את התפסים לשחרור הסוללה המשנית משני צדי הסוללה.
 3. הסר את הסוללה מחריץ הסוללה.
 4. התאם את הסוללה לחריץ הסוללה.
 5. דחוף את הסוללה אל תוך חריץ הסוללה.
 6. לחצו בחוזקה את הסוללה אל שקע הסוללה.
  ודאו ששני התפסים לשחרור הסוללה משני צדי ההתקן חוזרים למקומם. אתם תשמעו צליל נקישה שמציין ששני התפסים לשחרור הסוללה חזרו למקומם, ושהסוללה ננעלה במקומה.
 7. לחץ על
  Power
  (הפעלה) כדי להפעיל את ההתקן.