טעינת ההתקן
טעינת ההתקן
View content for :
User:

טעינת ההתקן

כדי להשיג את תוצאות הטעינה המיטביות, השתמש רק בסוללות ובאביזרי טעינה של Zebra. טען סוללות בטמפרטורת חדש כאשר ההתקן נמצא במצב שינה.
סוללה רגילה נטענת מסוללה מרוקנת לחלוטין ל-90% תוך כ-4 שעות ומסוללה מרוקנת לחלוטין ל-100% תוך כ-5 שעות. ברוב המקרים, טעינה של 90% מספיקה לשימוש יומי. בהתאם לפרופיל השימוש, טעינה מלאה ל-100% תספיק לכ-14 שעות שימוש.
ודא שאתה פועל לפי הנחיות הבטיחות בנוגע לסוללה המתוארות במדריך העזר למוצר.
ההתקן או האביזר מבצע תמיד את טעינת הסוללה בדרך בטוח וחכמה. ההתקן או האביזר מציינים מתי הטעינה מושבתת עקב טמפרטורה חריכה דרך נורית ה-LED שלהם, ותופיע התראה בתצוגת ההתקן.
טמפרטורה
התנהגות טעינת הסוללה
0°C עד 40°C (32°F עד 104°F)
טווח טעינה מיטבי.
0°C עד 20°C (32°F עד 68°F)
37 עד 40°C (98°F עד 104°F)
קצב הטעינה מאט כדי למטב את דרישות ה-JEITA של התא.
מתחת ל-0°C ‏(32°F)
מעל ל-40°C‏ (104°F)
הטעינה נעצרת.
מעל ל-58°C‏ (136°F)
ההתקן נכבה.
כדי לטעון את ההתקן באמצעות תושבת:
  1. חבר את התושבת למקור המתח המתאים.
  2. הכנס את ההתקן לחריץ בתושבת כדי להתחיל בטעינה. לחץ את ההתקן בעדינות כלפי מטה כדי לוודא שהוא מונח כראוי.
    תושבת אחת לטעינה עם חריץ USB ומטען לסוללה חלופית
    תושבת אחת לטעינה עם חריץ USB ומטען לסוללה חלופית של MC93
    ההתקן יופעל ויתחיל בטעינה. נורית ה-LED לטעינה/התראה מציינת את מצב טעינת הסוללה.
  3. בסיום הטעינה, הוצא את ההתקן מחריץ התושבת.