טעינת הסוללה החלופית
טעינת הסוללה החלופית

טעינת הסוללה החלופית

כדי לטעון את הסוללה החלופית:
  1. חבר את המטען למקור מתח.
  2. הכנס את הסוללה לחריץ טעינת הסוללה החלופית, ודחוף בעדינות את הסוללה כלפי מטה כדי לוודא מגע תקין. נוריות ה-LED לטעינת הסוללה החלופית בחלק הקדמי של התושבת מציינות את מצב הטעינה של הסוללה החלופית.
  3. בסיום הטעינה, הוצא את הסוללה מחריץ הטעינה.