טעינת הסוללה החלופית
טעינת הסוללה החלופית

טעינת הסוללה החלופית

  1. חבר את המטען למקור מתח.
  2. הכנס את הסוללה לחריץ טעינת הסוללה החלופית, ודחוף בעדינות את הסוללה כלפי מטה כדי לוודא מגע תקין. נוריות ה-LED לטעינת הסוללה החלופית בחלק הקדמי של התושבת מציינות את מצב הטעינה של הסוללה החלופית.
  3. בסיום הטעינה, הוצא את הסוללה מחריץ הטעינה.