אביזרים לטעינה
אביזרים לטעינה

אביזרים לטעינה

השתמשו באחד מהאביזרים הבאים כדי לטעון את ההתקן ו/או את הסוללה החלופית.
טעינה ותקשורת
תיאור
מק"ט
טעינה
תקשורת
סוללה ראשי (בהתקן)
סוללה חלופית
USB
Ethernet
תושבת אחת לטעינה עם חריץ USB ומטען לסוללה חלופית
CRD-MC93-2SUCHG-01
כן
כן
כן
לא
ShareCradle לטעינה בלבד עם 4 חריצים
CRD-MC93-4SCHG-01
כן
לא
לא
לא
ShareCradle ל-Ethernet עם 4 חריצים
CRD-MC93-4SETH-01
כן
לא
לא
כן
מטען לסוללה חלופית עם 4 חריצים
SAC-MC93-4SCHG-01
לא
כן
לא
לא
מטען לסוללה חלופית עם 16 חריצים
SAC-MC93-16SCHG-01
לא
כן
לא
לא
תושבת ננעלת לטעינה/תקשורת עם USB
CBL-MC93-USBCHG-01
כן
לא
כן
לא