התקנת המתאם
התקנת המתאם

התקנת המתאם

פעל לפי הנחיות אלו כדי להתקין את המתאם לטעינה בלבד.
  1. בעזרת האצבע, נקה את התושבת ואת משטח המגעים (1) עם מגבון עם אלכוהול בתנועה קדימה ואחורה.
  2. קלף והסר את הדבק (1) מהחלק האחורי של המתאם.
  3. הכנס את המתאם אל התושבת MC9x, ולחץ עליו לכיוון החלק התחתון של התושבת.
  4. הכנס את ההתקן אל המתאם (2).