מטען לסוללה חלופית עם 16 חריצים
מטען לסוללה חלופית עם 16 חריצים
View content for :
User:

מטען לסוללה חלופית עם 16 חריצים

ודא שאתה פועל לפי הנחיות הבטיחות בנוגע לסוללה המתוארות במדריך העזר למוצר.
המטען לסוללה חלופית עם 16 חריצים:
  • טוען עד 16 סוללות חלופיות.
  • מספק מתח של ‎4.2 VDC לטעינת הסוללה החלופית.
מטען לסוללה חלופית עם 16 חריצים
מטען לסוללה חלופית עם 16 חריצים
1
נורית LED להפעלה
2
חריץ טעינה
3
נוריות LED לטעינת הסוללה החלופית