תושבת אחת לטעינה עם חריץ USB ומטען לסוללה חלופית
תושבת אחת לטעינה עם חריץ USB ומטען לסוללה חלופית
View content for :
User:
Product:

תושבת אחת לטעינה עם חריץ USB ומטען לסוללה חלופית

התושבת לטעינה עם חריץ ה-USB טוענת את הסוללה הראשית ואת הסוללה החלופית בו-זמנית.
ודא שאתה פועל לפי הנחיות הבטיחות בנוגע לסוללה המתוארות במדריך העזר למוצר.
התושבת לטעינה עם חריץ ה-USB וסוללה חלופית:
 • מספק מתח של ‎9 VDC להפעלת המחשב הנייד ולטעינת הסוללה.
 • מספק מתח של ‎4.2 VDC לטעינת הסוללה החלופית.
 • כוללת יציאת USB לתקשורת נתונים בין המחשב הנייד ומחשב מארח או התקני USB אחרים, למשל מדפסת.
 • מסנכרנת מידע בין המחשב הנייד ומחשב מארח. באמצעות תוכנה מותאמת אישית או תוכנה של צד שלישי, היא יכולה גם לסנכרן את המחשב הנייד עם מסדי הנתונים של הארגון.
 • תואמת לדגמי סוללות הבאים:
  • סוללה רגילה של PowerPrecision+‎ עם 7,000 אמפר לשעה
  • סוללה רגילה של PowerPrecision+‎ עם 7,000 אמפר לשעה עם מחוון BLE
  • סוללה לטמפרטורות נמוכות במיוחד (Freezer) של PowerPrecision+‎ עם 5,000 אמפר לשעה
  • סוללה שאינה מחוללת הצתה של PowerPrecision+‎ עם 7,000 אמפר לשעה.
תושבת אחת לטעינה עם חריץ USB ומטען לסוללה חלופית
1
סרגל נוריות LED לחיווי
2
נורית LED לטעינת הסוללה החלופית
3
שקע לטעינת הסוללה החלופית
4
סוללה חלופית
5
יציאת USB (לשירות בלבד)