תושבת ננעלת לטעינה/תקשורת עם USB
תושבת ננעלת לטעינה/תקשורת עם USB
View content for :
User:

תושבת ננעלת לטעינה/תקשורת עם USB

ודא שאתה פועל לפי הנחיות הבטיחות בנוגע לסוללה המתוארות במדריך העזר למוצר.
תושבת ננעלת לטעינה/תקשורת עם USB:
  • מספקת מתח של 5‎ VDC להפעלת ההתקן ולטעינת הסוללה.
  • מספקת מתח ו/או תקשורת עם המחשב המארח באמצעות USB להתקן.
תושבת ננעלת לטעינה/תקשורת עם USB
תושבת ננעלת לטעינה/תקשורת עם USB של MC93
1
פיגטייל עם שקע של USB Type C
2
תושבת ננעלת לטעינה/תקשורת עם USB