שיקולים ארגונומיים
שיקולים ארגונומיים

שיקולים ארגונומיים

מומלץ לקחת הפסות ולעשות סבבים במשימות.

תנוחת גוף מומלצת

החלף בין יד ימין ליד שמאל

מיטוב תנוחת הגוף לסריקה

החלף בין ברך ימין לברך שמאל
סריקה בגובה נמוך
השתמש בסולם
סריקה בגובה גבוה
הימנע מלהושיט את היד
הימנע מלהושיט את היד
הימנעות מהתכופפות
הימנע מהתכופפות

הימנעות מזוויות מפרק מוגזמות

הימנעות מזוויות מפרק מוגזמות
הימנעות מזוויות מפרק מוגזמות