התקנת כרטיס microSD
התקנת כרטיס microSD

התקנת כרטיס microSD

החריץ לכרטיס microSD מספק אחסון לא נדיף משני. החריץ נמצא תחת מודול לוח המקשים. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד שסופק עם הכרטיס, ופעל לפי המלצות היצרן לשימוש. לפני השימוש, מומלץ בחום לפרמט את כרטיס ה-microSD בהתקן.
השתמש במברג Torx T8 ארוך ודק באורך של 38 מ"מ/1.5 אינץ' לפחות ובקוטר של 4.6 מ"מ/3/16 אינץ' לכל היותר כדי להסיר ולהחזיר את הברגים בהתקן.
נקוט אמצעי זהירות נאותים לגבי פריקת אנרגיה אלקטרוסטטית (ESD) כדי להימנע מנזק לכרטיס ה-microSD. אמצעי זהירות נאותים לגבי ESD כוללים, בין השאר, עבודה על משטח ESD והקפדה על כך שלמפעיל יש הארקה נאותה.
 1. כבה את ההתקן.
 2. הוצא את הסוללה
 3. השתמש במברג כדי להסיר את שני הברגים מחלקו הפנימי של חריץ הסוללה.
 4. הפך את ההתקן כך שלוח המקשים יהיה גלוי.
 5. השתמש במברג כדי להסיר את שני הברגים של מכלול לוח המקשים מהחלק העליון של לוח המקשים.
 6. הרם את לוח המקשים מההתקן כדי לחשוף את מחזיק כרטיס ה-microSD.
 7. החלק את מחזיק כרטיס ה-microSD למצב Open (פתוח).
 8. הרם את מחזיק כרטיס ה-microSD.
 9. הכנס את כרטיס ה-microSD לתוך מחזיק הכרטיס תוך הקפדה על כך שהכרטיס מחליק לתוך לשוניות האחיזה שבשני הצדדים.
 10. סגור את מחזיק כרטיס ה-microSD והחלק אותו עד שיינעל במקומו.
 11. ישר את לוח המקשים לאורך הפס הבולט התחתון בהתקן, ולאחר מכן הנח אותו בצורה שטוחה.
 12. השתמש במברג כדי להדק את לוח המקשים להתקן באמצעות שני הברגים. סובב את הברגים ב-5.8 קילוגרם כוח לסנטימטר (5.0 ליברות לאינץ' רבוע).
 13. הפוך את ההתקן.
 14. השתמש במברג כדי להחזיר את שני הברגים לתוך חריץ הסוללה והדק אותם עד ל-5.8 קילוגרם כוח לסנטימטר (4.0 ליברות לאינץ' רבוע).
 15. הכנס את הסוללה.
 16. לחץ לחיצה ממושכת על
  Power
  (הפעלה) כדי להפעיל את ההתקן.