התקנת כרטיס microSD
התקנת כרטיס microSD

התקנת כרטיס microSD

החריץ לכרטיס microSD מספק אחסון לא נדיף משני. החריץ נמצא תחת מודול לוח המקשים. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד שסופק עם הכרטיס, ופעל לפי המלצות היצרן לשימוש. לפני השימוש, מומלץ בחום לפרמט את כרטיס ה-microSD בהתקן.
נקוט אמצעי זהירות נאותים בפריקת אנרגיה אלקטרוסטטית (ESD) כדי להימנע מנזק לכרטיס ה-microSD. אמצעי זהירות נאותים ב-ESD כוללים, בין השאר, עבודה על משטח ESD והקפדה על כך שלמפעיל יש הארקה נאותה.
 1. כבה את ההתקן.
 2. הוצא את הסוללה
 3. באמצעות מברג T8‏ ארוך ודק, הוצא את שני הברגים והדיסקיות מתוך חריץ הסוללה.
 4. הפך את ההתקן כך שלוח המקשים יהיה גלוי.
 5. באמצעות מברג T8‏ , הסר את שני הברגים של מכלול לוח המקשים מהחלק העליון של לוח המקשים.
 6. הרם את לוח המקשים מההתקן כדי לחשוף את מחזיק כרטיס ה-microSD.
 7. החלק את מחזיק כרטיס ה-microSD למצב Open (פתוח).
 8. הרם את מחזיק כרטיס ה-microSD.
 9. הכנס את כרטיס ה-microSD אל דלת מחזיק הכרטיס תוך הקפדה על כך שהכרטיס מחליק לתוך הלשוניות שנמצאות בצדי הדלת.
 10. סגור את דלת מחזיק כרטיס ה-microSD והחלק את הדלת למצב Lock (נעול).
 11. ישר את לוח המקשים לאורך הפס הבולט התחתון בהתקן, ולאחר מכן הנח אותו בצורה שטוחה.
 12. באמצעות מברג T8‏ , הדק את לוח המקשים להתקן באמצעות שני הברגים. סובב את הברגים ב-5.8 קילוגרם כוח לסנטימטר (5.0 ליברות לאינץ' רבוע).
 13. הפוך את ההתקן.
 14. באמצעות מברג T8‏ ארוך ודק, החלף את שני הברגים והדיסקיות בתוך חריץ הסוללה והדק אותם ל-5.8 קילוגרם כוח לסנטימטר (5.0 ליברות לאינץ' רבוע).
 15. הכנס את הסוללה.
 16. לחץ לחיצה ממושכת על
  Power
  (הפעלה) כדי להפעיל את ההתקן.