מודולי קישוריות של המדפסת
מודולי קישוריות של המדפסת

מודולי קישוריות של המדפסת

ניתן להתקין בקלות את מודולי הקישוריות ללא צורך בכלים.
פריקת האנרגיה האלקטרוסטטית שמצטברת על פני הגוף האנושי או על משטחים אחרים עלולה לגרום נזק ולהרוס את ראש ההדפסה או רכיבים אלקטרוניים אחרים בהתקן זה. חובה לפעול לפי נוהלי העבודה הבטוחה עם חשמל סטטי בעת העבודה עם ראש ההדפסה או עם הרכיבים האלקטרוניים שמתחת למכסה העליון.