שליחת קבצים למדפסת
שליחת קבצים למדפסת

שליחת קבצים למדפסת

השתמש במגוון רחב של שיטות של Zebra להעברת קבצים להדפסה ועדכונים עבור המדפסת.
שלח קובצי גרפיקה, גופנים ותכנות אל המדפסת ממערכות ההפעלה של Microsoft באמצעות Link-OS Profile Manager, כלי העזר להתקנה של Zebra (ומנהל ההתקן), ZebraNet Bridge או Zebra ZDownloader הזמינים באתר האינטרנט של Zebra בכתובת: zebra.com/software.