כוונון רוחב ההדפסה
כוונון רוחב ההדפסה

כוונון רוחב ההדפסה

כוונן את רוחב ההדפסה כדי למקם את התמונה שלך על המדיה.
חובה לכוונן את רוחב ההדפסה:
  • לפני שמשתמשים במדפסת בפעם הראשונה.
  • בכל זמן בו משנים את רוחב המדיה הנמצאת בשימוש.
ניתן לכוונן את רוחב ההדפסה באמצעות:
  • מנהל המדפסת של Windows או יישום כגון ZebraDesigner™‎.
  • לשליטה בפעולות המדפסת באמצעות תכנות ZPL, עיין בפקודה Print Width (
    ^PW
    )‎ (רוחב הדפסה) (עיין ב-ZPL Programming Guide (מדריך תכנות ZPL)).
פקודות ZPL קשורות:
‎^PW
פקודת SGD בשימוש:
ezpl.print_width
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Media Setup (הגדרת מדיה)
Print Width (רוחב הדפסה)