הדפסה באמצעות מדיית גליל בטעינה חיצונית
הדפסה באמצעות מדיית גליל בטעינה חיצונית

הדפסה באמצעות מדיית גליל בטעינה חיצונית

המדפסת מסוגלת לטפל במדיית גליל בטעינה חיצונית בדומה לתמיכת המדפסת במדיה בקיפול מניפה.
המדפסת דורשת שלשילוב גליל המדיה והמעמד תהיה אינרציה התחלתית נמוכה במשיכת המדיה מהגליל.

שיקולים בשימוש במדיית גליל בטעינה חיצונית:

  • המדיה נכנסת למדפסת ישירות מאחורי המדפסת, דרך חריץ המדיה בקיפול מניפה בחלק האחורי של המדפסת. ראה הדפסה על מדיה בקיפול מניפה עבור טעינת מדיה.
  • הורד את מהירות ההדפסה כדי להפחית את הסיכון לעצירת המנוע. לגליל יש בדרך כלל את האינרציה הגבוהה ביותר בעת הניסיון להתחיל בהנעת הגליל. קוטרי גליל מדיה גדולים יותר דורשים שהמדפסת תפעיל מומנט גדול יותר כדי להתחיל בהנעת הגליל.
  • המדיה צריכה לנוע בצורה חלקה וחופשיה. כאשר המדיה מונחת על מעמד המדיה אסור שהיא תחליק, תרעד, תנוע בפתאומיות, תיכרך ואז תנוע, או שייגרמו לה מצבים דומים.
  • אסור שהמדפסת תיגע בגליל המדיה.
  • אסור שהמדפסת תחליק או תתרומם ממשטח ההפעלה.