ניקוי מנפק המדבקות האופציונלי
ניקוי מנפק המדבקות האופציונלי
View content for :
Product:

ניקוי מנפק המדבקות האופציונלי

נוהל זה הוא המשך של ניקוי נתיב המדיה עבור מדפסות שמותקן בהן מנפק מדבקות אופציונלי.
 1. פתח את הדלת ונקה את מוט הקילוף, המשטחים הפנימיים והפסים הבולטים שעל הדלת.
 2. נגב את הגליל תוך סיבובו. זרוק את מטלית הניקוי או הניגוב.
 3. נקה שוב את הגליל באמצעות מטלית חדשה כדי להסיר שאריות מדוללות.
 4. נקה את חלון החיישן. החלון צריך להיות נקי ממריחות ושאריות חומרים.
  מציג ניקוי של מנפק המדבקות
  1 - מוט קילוף
  2 - גליל צביטה
  3 — פסים בולטים
  4 - חיישן הוצאת תווית
  5 — דופן פנימית