ניקוי חיישנים
ניקוי חיישנים
View content for :
Product:

ניקוי חיישנים

הסרת אבק (בצורה רגילה) מנקה את החיישנים.
ייתכן שיצטבר אבק על חיישני המדיה. הרחק או הברש בעדינות אבק תוך שימוש במטלית רכה.
אסור להרחיק אבק באמצעות מדחס אוויר. מדחסים מוסיפים לחות, אבק דק ונוזלי סיכה, העלולים לזהם את המדפסת.
חלקיקי דבק וחומרים הנישאים באוויר עשויים לכסות או לעטוף את הרכיבים האופטיים בסביבות מדיה והפעלה שאינן אופייניות.
  1. נקה את חלון החיישן הניתן להזזה. נקה את האבק בעדינות עם מברשת או השתמש במכל אוויר דחוס; במידת הצורך, הרחק את האבק במטלית יבשה. אם נותרו חומרי דבק או מזהמים אחרים, השתמש במטלית שהוספגה קלות באלכוהול כדי לפרקם.
    מציג ניקוי של החיישן הניתן להזזה
  2. אם נותרו שאריות לכלוך לאחר הניקוי הראשון, השתמש במטלית יבשה כדי לנקותן.
  3. חזור על השלבים 1 ו-2 כפי הנדרש עד שכל השאריות והמריחות יוסרו מהחיישן.
  4. רסס בפחית האוויר הדחוס את מערך החיישנים למערך (מרווח) העליון (1) מתחת לראש ההדפסה. במידת הצורך, השתמש במטלית ספוגה קלות באלכוהול כדי להמס שאריות דבק או מזהמים אחרים שאינם אבק. אם נותרו שאריות לכלוך לאחר הניקוי הראשון, השתמש במטלית יבשה כדי לנקותן.
    מציג ניקוי של חיישן המערך העליון