פתרון התראות ושגיאות
פתרון התראות ושגיאות

פתרון התראות ושגיאות

המדפסת משתמשת ב'התראות' כדי להודיע למפעיל שהמדפסת זקוקה לתשומת לב.