הבעיה: בעיות איכות הדפסה כלליות
הבעיה: בעיות איכות הדפסה כלליות
View content for :
Product:

הבעיה: בעיות איכות הדפסה כלליות

מצב

התמונה המודפסת לא נראית טוב.

הגורם: יש צורך בכוונון של הגדרות רמת שחור ומהירות

במדפסת הוגדרו רמת שחור ו/או מהירות הדפסה שגויים עבור המדיה שלך.

תיקון: הפעל את דוח איכות הדפסה

תמיכת מדפסת פנימית
  1. הפק דוח Print Quality (איכות הדפסה) (בדיקה עצמית עם לחצן
    ההזנה
    ) כדי לקבוע את הגדרות רמת השחור והמהירות האידאליות ליישום שלך. אסור לקבוע את מהירות ההדפסה למהירות הגבוהה מהמהירות הנקובה המרבית שקבע היצרן עבור המדיה (חומרי הדפסה וסרטים). ראה יצירת דוח Print Quality (איכות הדפסה) (בדיקה עצמית עם לחצן ההזנה) ו-כוונון איכות ההדפסה.

הגורם: ראש הדפסה מלוכלך

ראש ההדפסה מלוכלך ומעוות את התמונה או גורם לקטעים חסרים בהדפסה.

תיקון: נקה את ראש ההדפסה

פעולת מפעיל
  1. נקה את ראש ההדפסה. ראה .

הגורם: גליל הדפסה מלוכלך או פגום (הנעה)

גליל ההדפסה מלוכלך או פגום.

תיקון: נקה או החלף את גליל ההדפסה

תמיכת מדפסת פנימית - פעולת מפעיל
  1. נקה או החלף את גליל ההדפסה. גליל ההדפסה יכול להישחק או להינזק. ראה ניקוי והחלפה של גליל ההדפסה.

הגורם: ראש ההדפסה שחוק

ראש ההדפסה שחוק.

תיקון: החלף את ראש ההדפסה

תמיכת מדפסת פנימית - פעולת מפעיל
  1. החלף את ראש ההדפסה. ראש ההדפסה יכול להישחק או להינזק. ראה .

הגורם: שימוש בספק הכוח הלא נכון

לספק הכוח יש מתח או דירוג כוח נמוך. הדפסה היא תהליך שמצריך מתח גבוה.

תיקון: השתמש בספק הכוח המתאים

פעולת מפעיל
  • מצא את ספק הכוח המצורף למדפסת.